About Internship

 Stajlar ile ilgili belgeleri ve bilgileri buradan edinebilirsiniz.


Staj Komisyonu

Staja Başlarken

 • Öncelikle her öğrenci staja başlamadan önce mutlaka yukarıdaki kurallar ve yönergeleri gözden geçirmelidirler. Staj kabulü ancak belirtilen kurallar çerçevesinde olmaktadır.
 • Staj işlemlerini başlatmak için gerekli belgeler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir;
 1. Zorunlu Staj Formu (2 adet, fotoğraflı, asıl) 
 2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (1 adet)
 3. Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi (1’er adet)
 • Bu belgelerin staja başlamadan 45 gün önce ilgili staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek, staj başlangıcı yapılmayacaktır.

Staj Süresince

 • Stajyer öğrencilerin çalıştıkları yerlerde çalışma katılımlarını denetlemek adına Staj Puantaj Cetveli hazırlamaları gerekmektedir.
 • Staj Puantaj Cetveli (Staj puantaj cetveli çalışılan şirkette her ayın sonunda doldurulup bir sonraki ayın 10’una kadar öğrenci işlerine posta ile veya elden ulaştırılması gereken bir belgedir. Stajda çalışılan günler cetvelde "X" ile işaretlenip şirkette yetkili bir kişiye imzalatılmalı ve kaşelenmelidir. Şirkette staj yapan birden fazla öğrencimiz varsa aynı cetvel kullanılabilir.)
 • Staj sonunda yapılan işlerin ve kazanımların anlatılacağı Staj Raporu hazırlanması gerektiğinden staj döneminde günlük veya haftalık notlar tutmanız, daha sonra bu notları raporlarınıza aktarmanız oldukça faydalı olacaktır.

 

Staj Bitiminde

 • Staj bitiminde her öğrenci staj raporlarını hazırlamak ve sicil formlarını staj yaptıkları ilgili kuruma onaylatmakla yükümlüdür..
 • Staj Sicil Formu (Stajyer öğrencinin ilgili kurumdaki staj performansının ve birim şefinin öğrenci hakkında görüşlerinin bulunduğu formdur. Staj bitiminde resimli, şirketten imzalı ve kaşelenmiş bir şekilde ilgili bölüm staj komisyonuna Kapalı Zarf içerisinde Staj Raporu ile beraber teslim edilmelidir.)
 • Staj Raporu (Stajyer öğrencinin staj dönemi boyunca yaptığı işlerin, deneyimlerinin ve bilgilerin bulunduğu rapordur. Staj Rapor Dosyaları içerisinde sıralı halde oluşturulmuş belgeler tek tek doldurulup gerekli yerleri imzalanmış ve onaylanmış bir şekilde rapor yazım formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Rapor çıktıları yine aynı sırada hazırlanıp sıkıştırılmış dosya veya spiral ile ciltlenmeli ve Staj Sicil Formu ile beraber ilgili bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.)
 • Staj Raporları haftalık olarak hazırlanmalıdır. Haftalık raporlarınızda tüm haftayı özetleyen tüm çalışmalarınızı, aldığınız sonuçları, ekran çıktılarını, yaptığınız işle alakalı teorik bilgileri vb. yazmanız gerekmektedir. (Hafta başına en az 5 sayfa) 
 • Staj raporlarınızda öncelikli tercih bilgisayar çıktısı olmakla birlikte, tükenmez veya pilot kalemle düzenli hazırlanmış raporlar kabul edilmektedir. Düzensiz, kurşun kalemle veya formata aykırı biçimde hazırlanan raporlar kabul edilmeyecektir.
 • Bölüm rapor formatına, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmayan veya onaylanmamış raporlar geçersiz sayılacaktır. Bunun sonucunda stajyer öğrencinin bulunduğu dönem içerisinde yapmış olduğu staj geçersiz olacaktır.
 • Staj raporlarının ve Sicil Formları teslim tarihi: Dönemin 1. haftasından itibaren 3. haftasına kadar. Bu tarih aralığından önce veya sonra staj raporları getirilmeyecektir.

 

Date Created: 12.10.2010 16:41:46
Last Date Updated: 18.09.2017 14:01:07
Attached Files
Sağlık Beyan Taahhütnamesi
Staj Defteri
Staj Kuralları
Staj Puantaj Cetveli
Staj Sicil Fişi
Zorunlu Staj Formu
Istanbul University Engineering Faculty, Computer Engineering Department
Istanbul University Engineering Faculty Avcilar Campus, 34320 Avcilar - ISTANBUL / TURKEY
Tel: +90 212 473 70 70 Fax: +90 212 473 71 80