Greduate Project Writing Rules
Bitirme Projeleri ve dönem süresince teslim edilmesi gereken raporlar için taslak dosyalar ve yazım kuralları ekteki dosyalarda belirlenmiştir. 
  • Kapak sayfasında kırmızı ile işaretlenmiş bilgiler her bitirme projesine göre farklılık gösterecek ve değiştirilecek kısımlardır.
  • Sırtlık adlı dosya, bitirme projeleri dönem sonunda ciltlenirken kullanılacak sırtlık bilgilerinin nasıl hazırlanacağını göstermektedir. 
  • Yazım Kılavuzu dosyası tüm kuralları açıklamalı biçimde içermektedir. Bu dökümanın çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve yazan tüm kurallara uyulması gerekmektedir.
  • Örnek Bitirme Projesi dökümanı ise yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış, içinde kısa bilgiler barındıran bir örnek dökümandır.
  • Yönerge metni ve dosyalar güncellenmiştir. (03.01.2013)

 

Date Created: 12.10.2010 16:39:14
Last Date Updated: 19.02.2018 23:54:42
Attached Files
2017-2018 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Takvimi
2017-2018 Güz Dönemi Bitirme Projesi Takvimi
Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu
Bitirme_Tez_Kapak
Form1_Çalışma Konusu Öneri Formu
Form2_Tez Başvuru Formu
Form3_Firma Destekli Çalışma Konusu Öneri Formu
Form4_Proje Teklif Formu
Form5_Bitirme Projesi Görüşme Tutanağı
Örnek Bitirme Projesi
Proje Yürütme Esasları_09092017
Sırtlık Detay
Istanbul University Engineering Faculty, Computer Engineering Department
Istanbul University Engineering Faculty Avcilar Campus, 34320 Avcilar - ISTANBUL / TURKEY
Tel: +90 212 473 70 70 Fax: +90 212 473 71 80