Staj Sayfası

*** Staj sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz. ***

Stajlar ile ilgili bilgileri ve belgeleri buradan edinebilirsiniz.


       Staj Komisyonu

Staja Başlarken

 • Öncelikle her öğrenci staja başlamadan önce mutlaka yukarıdaki bölümümüz, fakültemiz ve üniversitemizle ilgili kuralları, uygulama esaslarını ve yönergeleri gözden geçirmelidir. Staj kabulü ancak belirtilen kurallar çerçevesinde olmaktadır. (Ayrıca aklınıza takılan soruların cevaplarını bu dosyalarda bulabilirsiniz..)
 • Staj işlemlerini başlatmak için gerekli belgeler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:
 1. Zorunlu Staj Formu (3 adet, fotoğraflı, asıl)     ***bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır***
 2. Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (1 adet)
 3. Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi (1’er adet)
 • Bu belgelerin staja başlamadan 45 gün önce staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan başvurular kabul edilmeyecek ve staj başlangıcı yapılmayacaktır.

Staj Süresince

 • Stajyer öğrencilerin çalıştıkları yerlerde çalışma katılımlarını denetlemek adına Staj Puantaj Cetveli hazırlamaları gerekmektedir.
 • Staj Puantaj Cetveli (Staj puantaj cetveli çalışılan şirkette her ayın sonunda doldurulup bir sonraki ayın 10’una kadar öğrenci işlerine posta ile veya elden ulaştırılması gereken bir belgedir. Stajda çalışılan günler cetvelde "X" ile işaretlenip şirkette yetkili bir kişiye imzalatılmalı ve kaşelenmelidir. Şirkette staj yapan birden fazla öğrencimiz varsa aynı cetvel kullanılabilir.)
 • Staj sonunda yapılan işlerin ve kazanımların anlatılacağı Staj Raporu hazırlanması gerektiğinden staj döneminde günlük veya haftalık notlar tutmanız, daha sonra bu notları raporlarınıza aktarmanız oldukça faydalı olacaktır.

 

Staj Bitiminde

 • Staj bitiminde her öğrenci staj raporlarını hazırlamak ve sicil formlarını staj yaptıkları ilgili kuruma onaylatmakla yükümlüdür..
 • Staj Sicil Fişi (Stajyer öğrencinin ilgili kurumdaki staj performansının ve birim şefinin öğrenci hakkında görüşlerinin bulunduğu formdur. Staj bitiminde resimli, şirketten imzalı ve kaşelenmiş bir şekilde bölüm staj komisyonuna Kapalı Zarf içerisinde Staj Raporu ile beraber teslim edilmelidir.)
 • Staj Raporu (Stajyer öğrencinin staj dönemi boyunca yaptığı işlerin, deneyimlerinin ve bilgilerin bulunduğu rapordur. Staj Rapor Dosyaları içerisinde sıralı halde oluşturulmuş belgeler tek tek doldurulup gerekli yerleri imzalanmış ve onaylanmış bir şekilde rapor yazım formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Rapor çıktıları yine aynı sırada hazırlanıp sıkıştırılmış dosya veya spiral ile ciltlenmeli ve Staj Sicil Formu ile beraber bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.)
 • Staj Raporları haftalık olarak hazırlanmalıdır. Haftalık raporlarınızda tüm haftayı özetleyen tüm çalışmalarınızı, aldığınız sonuçları, ekran çıktılarını, yaptığınız işle alakalı teorik bilgileri vb. yazmanız gerekmektedir. (Hafta başına en az 5 sayfa) 
 • Staj raporlarınızda öncelikli tercih bilgisayar çıktısı olmakla birlikte, tükenmez veya pilot kalemle düzenli hazırlanmış raporlar kabul edilmektedir. Düzensiz, kurşun kalemle veya formata aykırı biçimde hazırlanan raporlar kabul edilmeyecektir.
 • Bölüm rapor formatına, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmayan veya onaylanmamış raporlar geçersiz sayılacaktır. Bunun sonucunda stajyer öğrencinin bulunduğu dönem içerisinde yapmış olduğu staj geçersiz olacaktır.
 • Staj bitiminde staj yerine onaylatılan Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde Staj Komisyonuna teslim edilecektir. (Bu sürenin öncesinde veya sonrasında teslim alınmayacaktır)

 

Eklenme Tarihi: 12.10.2010 16:41:46
Son Güncelleme Tarihi : 09.05.2017 19:08:04
Ekli Dosyalar
Sağlık Beyan Taahhütnamesi
Staj Defteri
Staj Kuralları
Staj Puantaj Cetveli
Staj Sicil Fişi
Staj_Rapor_Sablonu.zip
StajSonuc2016
Zorunlu Staj Formu
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80