Bitirme Projesi Yazım Kuralları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Atama ve Yürütme Esasları Hakkında;

 Bitirme Projeleri ve dönem süresince teslim edilmesi gereken raporlar için taslak dosyalar ve yazım kuralları ekteki dokümanlarda verilmiştir. 

  • Formlar ve Kapak sayfasındaki kırmızı ile işaretlenmiş bilgiler bitirme projesine göre farklılık gösterecek ve değiştirilecek kısımlardır.
  • Sırtlık adlı dosya, bitirme projeleri dönem sonunda ciltlenirken kullanılacak sırtlık bilgilerinin nasıl hazırlanacağını göstermektedir. 
  • Yazım Kılavuzu dosyası tüm kuralları açıklamalı biçimde içermektedir. Bu dökümanın çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve yazan tüm kurallara uyulması gerekmektedir.
  • Örnek Bitirme Projesi dökümanı ise yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış, içinde kısa bilgiler barındıran bir örnek dökümandır.
  • Bitirme projesi ile ilgili takvim de ekte mevcuttur.
  • Yürütme Esasları ve ilgili form dokümanları güncellenerek 22.07.2016 tarihinde ilan edilmiştir. 

 

Eklenme Tarihi: 12.10.2010 16:39:14
Son Güncelleme Tarihi : 19.02.2018 23:54:42
Ekli Dosyalar
2017-2018 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Takvimi
2017-2018 Güz Dönemi Bitirme Projesi Takvimi
Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu
Bitirme_Tez_Kapak
Form1_Çalışma Konusu Öneri Formu
Form2_Tez Başvuru Formu
Form3_Firma Destekli Çalışma Konusu Öneri Formu
Form4_Proje Teklif Formu
Form5_Bitirme Projesi Görüşme Tutanağı
Örnek Bitirme Projesi
Proje Yürütme Esasları_09092017
Sırtlık Detay
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80