Araş. Gör. Serpil ÜSTEBAY
E-Posta
Uzmanlık Alanları
Dönemindeki Dersleri
Özgeçmiş
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80