Doç. Dr. Zeynep ORMAN
E-Posta
Telefon
+90 (212) 473 7070 - 17454
Uzmanlık Alanları
neural networks, stability analysis, nonlinear dynamics, image processing, intelligent systems
Dönemindeki Dersleri
Özgeçmiş

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi

2003

Doktora

Bilgisayar Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi

2007

Doktora Sonrası Çalışma

Information Systems and Computing

Brunel University

03/2009-09/2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Bazı Public Key Kriptosistemlerin Performans Açısından Karşılaştırılması – Prof. Dr. İlhami YAVUZ

Doktora Tezi Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Cohen-Grossberg Yapay Sinir Ağlarının Dinamik Davranış Analizi – Prof. Dr. Sabri ARIK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Kültür Üniversitesi

2001-2005

Öğr. Gör

Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Kültür Üniversitesi

04/2005-10/2005

Arş.Gör.  

Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi

2005-2008

Doktora sonrası Araştırmacı

Information Systems and Computing, Brunel Universitesi
(TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı)

03/2009-09/2009

Yar.Doç.

Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi

2008 - devam

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Z.Orman, S.Arik, “An Analysis of Stability of a Class of Neutral-Type Neural Networks with Discrete Time Delays”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2013, Article ID 143585, 9 pages, 21 May 2013. (SCI-Expanded) Atıf sayısı: 4.

A2. Z.Orman, “New Sufficient Conditions for Global Stability of Neutral-Type Neural Networks with Time Delays”, Neurocomputing, vol. 97, pp. 141-148, 15 November, 2012. (SCI-Expanded) Atıf sayısı: 12.

A3. Z.Orman, S.Arik, “New results for global stability of Cohen–Grossberg neural networks with multiple time delays”, Neurocomputing, vol. 71, pp. 3053-3063, October 2008. (SCI-Expanded) Atıf sayısı: 17.

A4. A.S.Eesa, Z.Orman, A.M.A. Brifcani, “A New Feature Selection Model Based on ID3 and Bees Algorithm for Intrusion Detection System”, Turkish journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, vol. 23, pp. 615-622, 20 March 2015. (SCI-Expanded)  

A5. A.S.Eesa, Z.Orman, A.M.A. Brifcani, “A novel feature-selection approach based on the cuttlefish optimization algorithm for intrusion detection systems”, Expert Systems with Applications, vol.45, Issue 5, pp. 2670-2679, 1 April 2015. (SCI-Expanded) Atıf sayısı: 2.

A6. Z.Orman, S.Arik, “New results for global stability of Cohen-Grossberg neural networks with discrete time delays", Neural Information Processing, Lecture Notes in Computer Science, vol.4232, pp. 570-579, 2006. (SCI-Expanded) Atıf sayısı: 1.

A7. S.Arik, Z.Orman, “Global stability analysis of Cohen–Grossberg neural networks with time varying delays”, Physics Letters A, vol.341, pp. 410-421, June 2005.
(SCI) Atıf sayısı: 107.

A8. A.S.Eesa, A.M.A. Brifcani, Z.Orman, “Cuttlefish Algorithm - A Novel Bio-Inspired Optimization Algorithm”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 4, Issue 9, pp. 1978-1986, September 2013. Atıf Sayısı: 1.

A9. Ali Norouzi, Faezeh Sadat Babamir, Z.Orman, A Tree Based Data Aggregation Scheme for Wireless Sensor Networks Using GA”, Wireless Sensor Network, vol.4, No:8, pp.191-196, August 2012.  

A10. E.Arslan, Z.Orman, S.Arik, "Feature extraction of objects in moving images and implementation of the purification algorithm on the CNN Universal Machine", International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Issue 5, vol.5, pp.488-495, 2011.

A11. Z.Orman, A.Battal, E.Kemer, "A Study on Face, Eye Detection and Gaze Estimation", International Journal of Computer Science and Engineering Survey (IJCSES), Vol.2, No:3, pp. 29-46, 2011.

A12. E.Arslan, Z.Orman and S.Arik, "Implementation of a Path Detection Algorithm for Moving Images on the CNN Universal Machine", IUJEEE Istanbul University-Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.10(2), pp.1235-1241, 2010.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Z.Orman, E.Arslan, D.Gunduz, "A Generic Implementation Framework For Business Intelligence”, Clute Institue 2014 International Business Conference, San Francisco, USA, 3-7 August 2014.   

B2. A.S.Eesa, Z.Orman, A.M.A. Brifcani, A Combinational Approach to Intrusion Detection Data for Feature Selection”, 3rd International Conference on System Engineering and Modeling (ICSEM 2014), Paris, France, 21-22 Mayıs 2014. (Awarded as one of the best papers of the conference)

B3. Z.Orman, A.Battal, E.Kemer, International Conference on Computing and Artificial Intelligence (MIC-CAI2012) konferansı dahilinde "Proceedings of the 2nd International Conference on Computing and Artificial Intelligence" bildiri kitapçığındaki "A Real-Time Non-Intrusive Face Detection and Gaze Estimation System", pp. 14-19, Palma De Mallorca, Spain, Haziran 2012.

B4. E.Arslan, Z.Orman, International Conference on Computer Science and Applications konferansı dahilinde "Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science" bildiri kitapçığındaki "Road Traffic Analysis on the CNN Universal Machine", pp. 141-146, San Francisco, USA, Ekim 2011.

B5. Z.Orman, Ali Norouzi, Faezeh Sadat Babamir, International Conference on Wireless Networks konferansı dahilinde "Proceedings of The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing" bildiri kitapçığındaki "Intelligent Node Placement using GA (INPGA) Protocol in Wireless Sensor Networks", pp. 230-234, Las Vegas, USA, Temmuz 2011.

B6. E.Arslan, Z.Orman, S.Arik, 12th WSEAS International Conference on Neural Networks konferansı dahilinde "Recent Researches in Neural Networks, Fuzzy Systems, Evolutionary Computing & Automation" bildiri kitapçığındaki "Detection of objects in moving images and implementation of the purification algorithm on Analog CNN and DSP processors", pp. 60-65, Brasov, Romania, Nisan 2011. (Awarded as the best paper of the conference - http://www.wseas.us/reports/2011/best2011.htm)

B7. Z.Orman, S.Arik, International conference on Electrical Engineering WASET  konferansı dahilinde "Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology" bildiri kitapçığındaki "An Analysis of Global Stability of Cohen-Grossberg Neural Networks with Multiple Time Delays", pp. 256-260, Bangkok, Thailand, Mayıs 2008. 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Z. Orman, S.Arik, The 14th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks(TAINN) konferansı dahilinde "Neural Network Architecture" bildiri kitapçığındaki "Stability Analysis of Cohen-Grossberg Neural Networks with Multiple Time Delays", 294-301 pp., Çeşme, İzmir, Haziran 2005.

 

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80