SOZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL

 T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 
                         Sayı     : 32078152-900-E.11260
                         Konu   : Sözleşmeli Bilişim Uzmanı İlanı
 
DAĞITIM YERLERİNE
 
Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Sözkonusu ilan metni ve başvuru formu www.csgb.gov.tr sitesinde yayınlanmıştır.
Eklenme Tarihi: 14.02.2018 09:45:42
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80