Güz Dönemi Bitirme Projesi Tez Kitabı teslimi hakkında

 Güz Dönemi almış olduğunuz Bitirme Projesi dersinden sunumunuzu gerçekleştirmiş ve geçer not almış iseniz; danışmanınız ile irtibata geçip sunum öncesi teslim ettiğiniz tez dokümanına ekleme ya da düzeltme gerekip gerekmediği konusunda görüşünüz. Danışmanınızın yönlendirmesi doğrultusunda son halini verdiğiniz tez dokümanınızı karton kapaklı 2 kopya kitap halinde hazırlayınız. Ayrıca tez dokümanınız, posteriniz ve uygulama kodlarınızın içinde bulunacağı 2 adet CD hazırlayınız. Her iki kitapçığın  da arka kapağının içine paketli CD nizi yapıştırıcı ile tutturarak teslime hazır hale getiriniz.  

Ardından  en geç 03.02.2017 tarihine kadar ilgili Bitirme Projesi Koordinatörlüğü görevlisine (Arş.Gör. Züleyha YİNER (Örgün Öğretim) / Arş.Gör. Ramiz G. BİRDAL (İkinci Öğretim)) imza karşılığı teslim ediniz.  

Son olarak posterlerinizde olduğu gibi baskıya hazır hale getirmiş olduğunuz tez dokümanınızı(Tez Metni, Kapak ve Sırtlığı ile birlikte sıkıştırılmış olarak)  ilgili dersin altında açılan Bitirme Projesi Tez Kitabı ödevi altına upload ediniz.

Daha sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz...

 

 

Eklenme Tarihi: 21.01.2017 12:28:50
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80