Bitirme Projesi Bütünleme Sunum Takvimi
Bitirme Projesinden Bütünlemeye kalan grup sayısı çok az olduğundan Bitirme Projesi 1, Bitirme Projesi 2, Örgün Öğretim ve İkinci Öğretimin hepsini kapsayacak tek bir oturumdan oluşan Bitirme Projesi Bütünleme Sunum Takvimini içerir dokümanı ekte bulabilirsiniz.
 
Söz konusu doküman içinde sunum programına ek olarak grup bilgilerinizin yanında Danışman ve 2 Jüri üyesi ismini de göreceksiniz. Daha önce sizlere duyurulduğu gibi Jüri Üyelerinize mail yolu ile tezinizi en geç 25.01.2017 Çarşamba  günü göndermeniz gerekmektedir.
 
Grup sayısı az olduğundan pano düzenlemesi yapılmayacak olup sunumlarınız LAB A' da gerçekleştirilecektir. 
Sunum saatinizden en az 15 dk önce sunum alanına gelmeniz, sınıftaki tahtaya posterinizi asmanız ve maket ya da uygulamanızı gösterebileceğiniz şekilde hazırlamış olarak bekliyor olmanız gerekmektedir.

Hepinize başarılar diliyoruz...  

Eklenme Tarihi: 21.01.2017 12:10:01
Ekli Dosyalar
Haber_Bitirme_1_2_Butunleme_SunumListesi_20170126_718.pdf
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80