Bitirme Projesi Değerlendirme Sunumu Hakkında

Sizlere daha önce de duyurulduğu gibi Bitirme 1 ve Bitirme 2 Tez Teslimi için son gün 22.12.2017'dır.  Söz konusu tarihte yaptığınız çalışmaya ait tez dokümanını danışmanınız tarafından imzalanmış olarak 1 adet spiralli dosya halinde Bitirme Projesi Koordinatörlüğü görevlilerine (Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN, Arş.Gör. Ramiz G.BİRDAL) ya da bölüm sekreterimize teslim etmeniz gerekmektedir. Tez dokümanı ile birlikte 3. Görüşme Tutanağı da yine imzalı olarak teslim edilmiş olmalıdır.

Unutmamalısınız ki her projenin 3 temel kısıtı vardır. Bütçe, Zaman ve Kapsam. Bu 3 kısıt doğru ve dengeli kullanıldığı taktirde kaliteli bir proje hayata geçirilebilir. Söz konusu proje bir Bitirme Projesi olduğundan 3. kısıt bütçe gözardı edilmektedir. Dönem başında vermiş olduğunuz Proje Teklif Formlarınız ile kapsamı belirtmiş oldunuz. Zaman kısıtı da daha dönemin başında ilan edilmişti. Projeleriniz değerlendirilirken bu iki kısıt göz önünde bulundurulacaktır. Projenin teslim tarihi 22.12.2017 olup daha sonrasında teslim edilen projeler zaman kısıtını doğru kullanamamış projeler olarak değerlendirilecektir.      

Değerlendirme Sunum tarihleri 8-9 Ocak 2017 olarak belirlenmiş olup detaylı sunum takvimi ve atanan jüri bilgileri ilerleyen günlerde sizlere ilan edilecektir. Söz konusu ilanın ardından en kısa sürede Jüri Üyelerine Bitirme Tezinizi mail ile göndermeniz gerekmektedir.  

Proje değerlendirme sunumları poster sunumu şeklinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu sunum için çalışmalarınızın birer posterini hazırlamanız ve size ilan edilen tarih /saatte sizin için ayrılan panoya posterinizi asmış olarak hazır bulunmanız gerekmektedir.  Poster hazırlanması ile ilgili açıklayıcı dokümanı ve posterinizi hazırlamak için kullanabileceğiniz örnek poster şablonunu ekte bulabilirsiniz. 

Bitirme Projenizi anlattığınız Poster'in yanında çalışmanız sonucu ortaya koyduğunuz ürünü de sunum için hazır hale getirmelisiniz. Söz konusu  ürün mobil bir yazılım ise bilgisayarda geliştirme ortamını kullanarak simulasyon şeklinde değil uygun bir telefon ile sunum yapmalısınız. Sunum alanında  bilgisayarlarınızı koyup uygulamanızın sunumunu yapabileceğiniz masa düzenlemesi de hazırlanacaktır. Sunum esnasında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk sonucu uygulamanızın çalışmaması durumuna karşın önceden çalışır halini video olarak kaydetip sunum günü yanınızda bulundurmanız da yararlı olacaktır.   

Bitirme Projesi Değerlendirme Sunumu için hazırlanacak olan poster  A1(594mm x 841mm)  boyutunda ve dikey yerleşimde düzenlenmiş olmalıdır. Posterinizi A1 ölçüsüne yakın olacak şekilde A4 lere çıktı alarak da düzenleyebilirsiniz. 

Hepinize başarılar diliyorum...

Eklenme Tarihi: 20.12.2017 13:00:20
Ekli Dosyalar
Haber_A1_Vertical_Template_20161218_660.pptx
Haber_PosterHazirlama_20161218_882.pdf
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80