KHK Kapasamında Başarısız Olunan Derslerin Sınavları

 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 karar sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında 23.09.2016 tarihinde YÖK tarafından ilan edilen 667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrencilere İlişkin açıklamaların 10 uncu maddesi uyarınca Fakültemize dilekçe, transkriptleri ve ders içerikleri ile başvuran öğrencilerin başarısız oldukları derslerle ilgili ara sınavları 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.    

  

Öğrenci listelerine ve sınav yer ve zaman bilgisine Lisans -> Sınav Programı menüsünde ilan edilen liste üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Eklenme Tarihi: 25.10.2016 12:41:56
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80