Bitirme Projesi Ara Rapor Hakkında

 Bitirme Projesi çalışmalarınızın takibi amacıyla danışmanlarınız tarafından talep edilecek olan Ara Raporların teslimi için son gün 28.10.2016'dır. 

Ara rapor format ve kontrolü danışmanlarınızın inisiyatifinde olup belirli bir çerçeve format yoktur. Bu nedenle danışmanlarınızdan bilgi almanız gerekmektedir. 

Eklenme Tarihi: 20.10.2016 13:15:01
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 473 70 70 Faks: +90 212 473 71 80